Šta sve treba znati o hidroinstalacijama

Za izvođenje radova na hidroinstalacijama, prije svega, neophodan je projekat i predmjer radova. Po usvajanju projektnog rješenja, pristupa se radovima na izvođenju hidro radova.

U zavisnosti od vrste i namjene objekta, i projektna rješenja se razlikuju. Osim različitih projektnih rješenja, razlikuje se i način rada razvoda kanalizacione i vodovodne mreže. To u većini slučajeva zavisi od vrste materijala. U konačnici to se svodi da dovod vode, hladne i tople, kao i odvodnja, budu kvalitetno urađeni.

Puno je lakše instalaterima raditi razvod instalacija u objektima koji se rade kao novogradnja.

Temelj vodovodnih instalacija ogleda se kroz postavljanje cijevi vodovodne instalacije. Cijevi postavljene od strane pouzdanih stručnjaka, trajat će dugo, bez obzira da li to bilo prvo postavljanje ili zamjena postojećih cijevi.

Vodovodne instalacije

Vodovodne instalacije služe za snabdijevanje tople, hladne i pitke vode. Vodovodne instalacije karakteriše sistem za dovod i sistem za odvod vode. U današnje vrijeme, imate mogućnost da birate između velikog broja različitih metalnih i plastičnih cijevi. Cijevi koje se najčešće upotrebljavaju su:

Cijevi od bakra

Legiranog čelika

Polipropilena

 

 

Kanalizacione instalacije

Kanalizaciona instalacija u kući ili stanu izvodi se plastičnim cijevima, koje mogu biti različitog tipa spajanja. Najčešća metoda spajanja kanalizacijskih cijevi ogleda se kroz sistem cijev u cijev.
Odvodne instalacije isključivo se izvode od plastičnih cijevi, koje su lagane i jednostavne za upotrebu, ali i otporne na kiseline koje se u kućnoj upotrebi.

 

Protupožarne instalacije

Protupožarna instalacije imaju važnu ulogu na svakom objektu, postavljaju se na sva mjesta gdje postoji opasnost od požara, tj. u slučaju požara sprječavaju širenje vatre i dima preko granice požarnih sektora.

Hidrantske mreže

Hidrantska mreža predstavlja skup cjevovoda, uređaja i opreme kojima se voda od izvora dovodi do određenih prostora ili građevina.

Sastoje se od izvora vode – najčešće, pumpne stanice, cjevovoda i hidrantskih ormara. Vanjske hidrantske mreže završavaju nadzemnim hidrantima.

Montaža sanitarija

Prilikom adaptacije kupaonice, veoma je važno da sve bude urađeno stručno i sigurno. Pod montažom sanitarija podrazumijeva se montaža širokog spektra kupaonskih proizvoda, počevši od tuš kabine pa sve do kupaonskog namještaja, te svega onog što uključuje sanitarije.

Omekšavanje i pročišćavanje pitkih i otpadnih voda

Tehnologija pročišćavanja pitke vode  sastoji se od filtracije, taloženja i dezinfekcije. Ipak, ovim procesom  nije moguće  u potpunosti očistiti pitku vodu koja sadrži sva onečišćenja i štetne tvari, kao što su:

  • Emulzije i suspenzije – uzrokuju mutnoću vode
  • Otopine koje su topive u vodi i koje utječu na njen miris i okus
  • Tvari koje utječu na kapacitet oksidacije, te boju vode
  • Jonske otopine koje utječu na alkalnost i tvrdoću vode (so, kiselina i baza)

Procesi pročišćavanja pitke vode  vrlo su složeni, te zahtijevaju dobro planiranje i  potrebnu kvalitetnu tehnologiju, koja zadovoljava ekološke standarde.

Sama potrošnja vode uzrokuje i zagađenja čovjekove sredine, koja je povećanjem ovog trenda značajno ugrožena. Zbog toga, planira se i uvodi tehnologija pročišćavanja otpadnih voda, kako za domaćinstva, tako i za industriju. Poznato je i mehaničko, ali  i biološko prečišćavanje vode.

Mehaničko prečišćavanje vode podrazumijeva :

  • Grubo i fino mehaničko prečišćavanje, za koje se koristi uređaj sa grubim mehaničkim rešetkama, odstranjujući veći kruti otpad.
  • Taložnice za pijesak otklanjaju pijesak i slične materije neorganskog porijekla iz otpadnih voda
  • Metodom otplavljivanja – flotacije, uklanjaju se svi masni i plutajući nanosi, koji se teško talože
  • Taložnice za organske primjese služe za uklanjanje organskih materija.

Prečišćavanje industrijskih voda uključuje, između ostalog, i obradu napojne vode u termoelektranama, kao i  u ostalim industrijskim postrojenjima, koja koriste vodu kao sredstvo u procesu svog rada.

PEHD cijevi – cijevi za opskrbu pitkom vodom


Za maksimalno iskorištenje postojećih rezervi vode, te zadržavanju kvaliteta iste, od njenog izvoda do krajnjeg korisnika, neophodan je zdravstveno ispravan i dugotrajan vodovodni sistem. Za ovu primjenu se koriste visoko kvalitetne PEHD cijevi, koje mogu da izdrže različite vrste pritiska vode. Napravljene su od polietena visoke gustoće.

Kvalitet PEHD cijevi ogleda se u fleksibilnosti, maloj masi, hemijskoj postojanosti, niskom faktoru trenja, ekološkoj prihvatljivosti, nepropusnim dugotrajnim spojevima itd. Na ove cijevi ne utiče slana voda, kiseli tereni i industrijski otpad, te ih to čini posebno pogodnim za ugradnju u zagađeno tlo.