Menu

CRSP partner na projektu "YE Intercultural Manners"

Centar za razvoj socijalnog poduzetništva (CRSP) je partner na projektu "YE Intercultural Manners" koji provodi Ocean Znanja u Republici Hrvatskoj. Polaznici su u periodu od 27.10.2017. do 05.11.2017. imali priliku da učestvuju na raznim radionicama i simulacijama na temu međukulturnih odnosa. Youth Exchange se održao u gradu Đurđevac, a projekat je finansiran od Agencije za Mobilnost i programe EU u okviru programa Erasmus+.

Cilj ovog projekta je među mladima potaknuti raspravu na teme međukulturnih odnosa u okviru migrantske krize i pokazati metode kako aktualizirati te teme među svojim vršnjacima u svojoj lokalnoj zajednici, te načine pristupanja problemima i prijavama vezanim za međukulturne odnose. Kroz različite šire i konkretne tematske radionice na temu međukulturnih odnosa (poput tema žena i djece mežu izbjeglicama, veze medijskog senzacionalizma i političkog populizma, dobrih i loših praksi odnosa s izbjeglicama), daljni cilj je upoznati sudionike s mogućim načinima pozitivnog djelovanja u svojim društvenim kontekstima i šire.

Neke od glavnih metoda koje su se koristile su: pozorište potlačenih u obliku forum pozorišta, edukacijske radionice i rasprave koje vode ka vršnjačkom učenju, metode Human library.

Polaznici iz BiH su dali svoj doprinos projektu, te aktivno učestvovali na radionicama i simulacijama. Kroz naučene lekcije, oni će primjeniti znanje u svojim lokalnim zajednicama.

Dio teksta preuzet sa:

http://www.oceanznanja.hr/projekti/medunarodni_projekti/odobren-projekt-medukulturalni-bonton/

 

nazad na vrh