Menu

Završene arduino radionice u Centru za inovacije i podruzetništvo

Učenici Srednje elektrotehničke škole u Sarajevu u protekla 2 mjeseca imali su priliku proći obuku na temu Arduino razvojnog okruženja. Ova obuka je dio je programa za obuku učenika Srednje elektrotehničke škole iz oblasti inovacija i poduzetništva koja se provodi u Centru za inovacije i poduzetništvo. Obuku je imalo priliku prođi 30 učenika Srednje elektrotehničke škole koji su dio ovogodišnjeg programa koji se provodi u Centru za inovacije i poduzetništvo. Obuka se sastoji od praktičnih radionica koje za cilj imaju sticanje znanja i vještina potrebnih za korištenje Arudino komponenti prilikom izrade inovacija. 

Centar za inovacije i poduzetništvo  , nastao je kao jedan od tri mjerljiva rezultata  Projekta “Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou“ omogućen putem programa Podrške lokalnim partnerstvima za zapošljavanje  u BiH, kojeg  provodi Međunarodna organizacije rada( ILO) a  finansira EU. U okviru opremanja savremenog centra za razvoj inovacija, a kroz navedenih projekat nabavljeno je 15 arduino setova, sa različitim vrstama komponenti, koji su unaprijedili obuku za inovacije, kao i pružili više mogućnosti učenicima da integrišu različite komponente i senzore prilikom izrade svojih inovacija. 

Arduino mikrokontroler osmišljen je 2005. godine, te se od tada njegova upotreba i popularnost nezaustavljivo šire širom planete u krugovima intermedijskih i novomedijskih umjetnosti, interaktivnog dizajna, sound arta i sl., te posebice na sceni otvorenog koda. Arduino je postao revulucija od trenutka svog lansiranja na tržištu. Arduino je vjerovatno najbolji izbor za učenike koji žele kreirati svoje prve projekte i inovacije. To je dovelo do toga da se jako veliki broj ljudi počeo interesovati za tehnologiju i inovacije. 

 

U sklopu navedene obuke učenici su stekli osnovna znanja iz korištenja Arduino razvojnog okruženja, upoznali su se sa načinom rada njegovih ulaza i izlaza, upoznali su se sa mogućnošću vezivanja modula koji kao zasebni nisu funkcionalni a kao cjelina sa Arduinom predstavljaju jako koristan i praktičan sistem za izradu projekata i tehnološki savremenih inovacija. 

Inovacije nastale u sklopu ove obuke će se u narednom periodu predstaviti na izložbama i takmičenjima inovacija širom Bosne i Hercegovine kao i regiona. 

nazad na vrh

Login